Rehabiliterings- och träningsvideos

  • Circumduktion, abduktion och adduktions träning med Salli Sadelstol och Salli Compact bord efter en axeloperation
  • Circumduktion, abduktion och adduktions träning med Sali Sadestol och Ergorest armstöd efter en axeloperation
  • Rehabiliteringsintruktioner för rullstolsanvändare som tillfrisknar sig från förlamning
  • Träningsprogram på Salli sadelstol med instruktioner (på engelska)
  • Kort träningsprogram på Salli sadelstol utan instruktioner

Circumduktion, abduktion och adduktions träning med Salli Sadelstol och Salli Compact bord efter en axeloperation

Circumduktion, abduktion och adduktions träning med Sali Sadestol och Ergorest armstöd efter en axeloperation

Rehabiliteringsintruktioner för rullstolsanvändare som tillfrisknar sig från förlamning

Träningsprogram på Salli sadelstol med instruktioner (på engelska)

Kort träningsprogram på Salli sadelstol utan instruktioner