Stol innstillinger

Høydejustering

Alle stoler har høydejustering med gasslift; hendelen er på høyre side under setet. Løft hendelen opp og overfør kroppsvekten til beina dine, slik at du kan styre stolen opp og ned. Trykk ikke hendelen nedover, ved å trekke i hendelen styrer man både opp og ned.

Sete vinkel

Vinkeljusteringen er standard på Salli MultiAdjuster, Salli Twin, Salli Classic og Salli Strong og som en valgmulighet på Salli Kirurgi. Løsne hendelen med venstre hånd under setet og press lett fremsiden av setet opp og ned. Du kan låse setet ved å trekke hendelen oppover. Setet vil låse seg i posisjonen hvor du trekker hendelen tilbake. Justeringen kan være litt hard i begynnelsen.

Sete bredde

Setebredden kan stilles på Salli SwingFit og Salli MultiAdjuster. Du kan ikke justere bredden mens du sitter på stolen. Stå bak stolen slik at hendelen peker mot høyre. Trykk raskt på hendelen for å løsne seteplatene. Juster bredden og stram hendelen igjen slik at den sitter fast.

Hvordan insdille en Salli-stol (høyde, vinkel, bredde)

Hvordan justeres svingmekanismen på Salli Swing og Salli SwingFit

Stramheten til Swing mekanismen kan justeres in Salli Swing og Salli SwingFit. Hvis du finner fabrikkinnstillingene for løse eller harde, juster swing mekanismen til det kjennes riktig ut.

Swing mekanismen strammes og løsnes ved å skru på justeringsbolten med den medfølgende skiftenøkkelen eller med en 24 mm skiftenøkkel. Du må kanskje skru bolten mange ganger for å få ønsket resultat, vær tålmodig. Hvis nødvendig, snu skiftenøkkelen (klistermerkesiden og så ned) for å få godt tak på justeringsbolten.

Hvis mekanismen er for løs (setet svinger for mye), stram justeringsbolten med klokken (vend skiftenøkkelen mot venstre, når du ser fra baksiden av stolen).

Hvis mekanismen er for stram (det er ikke nok bevegelse i setet), løsne justeringsbolten ved å skru mot klokken (vend skiftenøkkelen mot høyre, når du ser fra baksiden av stolen).