Firma video

  • Salli in Finnish TV program Jaksa paremmin (Feel better) 6.5.2018 - English subtitles
  • The Dream Day at Office 5.10.2017
  • Vessis forelesning på Biohacker Summit 19.5.2017
  • Salli Mannequin Challenge
  • Vessi og Ben Greenfield
  • Salli og Humbugi samarbeider: Overskudds skinn fra produksjon gjenbrukes i smykker

Salli in Finnish TV program Jaksa paremmin (Feel better) 6.5.2018 - English subtitles

The Dream Day at Office 5.10.2017

Vessis forelesning på Biohacker Summit 19.5.2017

Salli Mannequin Challenge

Vessi og Ben Greenfield

Salli og Humbugi samarbeider: Overskudds skinn fra produksjon gjenbrukes i smykker